2007/06/01

Por un importe

Askotan agertzen zaigun erdarazko esapidea edo klitxea da. Arrunta da, beraz, literatura administratiboan. Batzuetan, halere, ez da erraza hainbat testuingurutan euskaraz ematen.

Askotan, gaztelaniazko egitura [aditza + osagarri zuzena + “por un importe”] da: “tramitar | una ayuda | por un importe de x euros”. Euskarazko ordaina ematean, aldiz, “zenbat” eta “zenbateko” galdekariak egon ohi dira atzean: zenbat edo [zenbateko + izena] + aditza

(1.a) Tramitar una ayuda por un importe de x euros

(1.b) x euroko laguntza tramitatu (zenbateko)

(2.a) Se autoriza un gasto por un importe de x euros

(2.b) x euroko gastua baimentzen da (zenbateko)

(3.a) Hacienda ha efectuado devoluciones por un importe de x euros

(3.b) Ogasunak x euro itzuli ditu (zenbat)

(4.a) Euskaltel ampliará su capital por un importe de x euros

(4.b) Euskaltelek x euro gehituko du kapitala (zenbat)

(5.a) Conceder ayudas para alimentación infantil (por un importe de x euros)

(5.b) Haurrak elikatzeko laguntzak ematea (x euro) [Ø]

(6.a) El ICO financiará a empresas (zeharkako osagarria) por un importe de x euros

(6.b) ICOk x euro finantzatuko die hainbat enpresari (zenbat)

Nire ustez, batzuetan zerak despistatzen du: gaztelaniaz aditzarekin batera preposizio sintagma egoteak (“por”) eta, gainera, “por el importe” nolabaiteko klitxea izateak. Hori dela eta, hitzez hitz itzultzea ez da txukun gelditzen. Horregatik, euskaratzean esaldia bestela eraikitzea lagungarria da, euskararako itzulpenetan askotan gertatzen den bezala.

Zer deritzozue? Zer irtenbide aurkitu ohi diozue esapide horri?


---
Mikel Azkarate

1 comment:

Anonymous said...

Hemen betiko xirika (ni, alegia, ez Mikel...).

Gai polita, eta ongi planteatua. Ez dut uste oker handirik dagoenik Mikelek idatzitako guztian. Nolanahi ere, beste arrasto bat atera nahi dut. Ikus dezagun Berriako titular hau:

502 milioi euroren laguntzak jasoko ditu Nafarroako landa eremuak 2013a bitartean (2007-05-08)

Ez dut uste kasualitatea denik hor '-en laguntzak' agertzea, harako "txakur txiki baten karameluak" haren antzera. Hizkuntza-arduradunen eskuari gehiago egotziko nioke aukera hori kazetariaren berari baino. Eta aukera ona da, noski. Ez genuke ahantzi behar esanahi bitasun hau gerta dakigukeela:

a) 100.000 euroko laguntzak eman
b) 100.000 euroren laguntzak eman

Bigarren kasuan, argi eta garbi, "100.000 euro eman dira laguntzatan"; lehenbiziko kasuan, laguntza bakoitzean eman da diru hori (zorrotzegi ari naizela uste baduzue, bestela esango dut: hala uler daiteke, gutxien-gutxienez).

Gaztelaniazko egiturari buruzko oharra: antzera erabiltzen da, dakizuenez, "por (un) valor de" ere.

Patxi

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...