2010/11/16

Copia auténtica(da)

Maiz zalantza sortu ohi zait gaztelaniazko horrelako terminoak euskaraz ematean. Lehengoan googleatzen ari nintzela, "copia autenticada" hitzaren esanahi zehatza eta euskarazko ordaina bilatzeko, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bat aurkitu nuen, non, kontzeptu bakoitza ondo azaltzeaz gain, bi hizkuntzetako ordainak jasota zeuden:
  • copia auténtica: kopia kautoa
  • copia autenticada: kautotutako kopia
  • copia compulsada: konpultsatutako kopia
  • copia simple: kopia arrunta
  • certificación: ziurtagiria
  • legalización: legeztatzea
Horra hor, bada, erreferentzia garrantzitsu bat.

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...