2006/10/20

Foru-arauen izenak

Foru-arau honek izen luze eta aldrebesa dauka gaztelaniaz, eta nik hemen jarri dudan moduan itzuliko nuke. Agian Aldundian irizpideak ezarriak dituzue arauen izenak itzultzeko, behar bada irizpide horiek urratzen ditu itzulpen honek, ez dakit. Esango ahal didazue…

  • ??/2006 Norma Foral de convalidación del Decreto Foral-Norma de Urgencia Fiscal 2/2006, de 23 de mayo, por el que se adapta el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las modificaciones introducidas en las Leyes 3/2006, 4/2006 y 6/2006 con relación al referido Impuesto.
  • ??/2006 Foru Araua, Zerga Alorreko Presazko 2/2006 Foru Dekretu Araua balioztatzen duena (2/2006 Foru Dekretu Araua, maiatzaren 23koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea egokitzen duen Foru Dekretua —102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa— 3/2006, 4/2006 eta 6/2006 Legeek zerga horretan sartutako aldaketetara moldatzekoa)

Aitziber (Batzar Nagusietatik)

2006/10/09

Taulak ere editatu daitezke blogean

Lehengoan Korok galdetu zidan taulak editatu ote daitezkeen blogean. Erantzuna: baietz. Eta oso modu errazean, gainera. Hona urratsok:

  1. Taula Word-en sortu.
  2. Taula hautatu, kopiatu eta Outllok-en itsatsi.
  3. Blogera bidali mezua, taula eta guzti.
Hona froga bat:
 

XEDATU DUT

DISPONGO

Lehena.- Ukatzea foru agindu honen azalpen zatian aipatutako zerga zorraren ordainketa geroratzeko eskaera, ukatze datan ordaindu gabe dauden kopuruei dagokienez:

Primero.- Denegar la solicitud de aplazamiento de pago de la deuda tributaria a la que se hace referencia en la parte expositiva de la presente Orden Foral, por los importes pendientes de pago a la fecha de la denegación:


---
Mikel

2006/10/06

Kirol proben izenak

Gaur erabili.com webgunean, kirol proben izenei buruzko artikulua idatzi du Asier Larrinagak. Arlo horretan aritzen zaretenontzat eta besteontzat interesgarria delakoan nago.

Artikulua irakurtzeko, sakatu hemen.

---
Mikel

Mezua bidaltzea nahikoa da

Atzoko mintegi saioan esan bezala, posta elektronikoko mezua helbide honetara bidaltzea nahikoa da blogean artikulua agertzeko: gifami.idatzi@blogger.com. Gogoratu:

  • "Gaia" edo "Asunto" atalean idatzitakoa izango da blogeko artikuluaren izenburua.
  • Komeni da mezuaren amaieran sinatzea.

Erraza baino errazagoa da, ezta? Nahi adina frogak egin ditzakezue, lasai asko (momentuan ezabatuko ditugu). Animatu, beraz, zuen zalantzak, informazioak eta ekarpenak egitera.

---

Mikel

2006/10/05

Lurzoruaren legean, 'urbanizatu'

Konstituzio-jurisprudentziarekin bat etorrita, lege honen testuak, hirigintza-eredu eramangarriak eratu nahian, erabat berreskuratu du sailkatzeko kategoria bat, alegia, lurzoru urbanizaezina; izan ere, urbanizazio-garapena, maiz, ez zaio inola ere egokitzen hirigintza-antolamenduan zehaztutako hirigintza-ereduari. Doktrina horrek berak aitortzen du autonomia-erkidegoak erabateko eskumena duela urbanizagarri modura sailkatutako lurzoruaren hirigintza-antolamenduan agertzen diren aurreikuspenak nola eta zein baldintzatan garatuko diren erabakitzeko orduan, eta, ildo berari jarraituta, arautu behar da ea plangintza-sektoreetan azaldutako lurzoru urbanizagarria zein den; lurzoru urbanizagarria izango, izan ere, aurretiaz mugatuta eta zehaztuta dagoena eta urbanizatzeko jarduketa-programan ezarritakoak jasotzen dituena da.


2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
EHAA, 2006ko uztailaren 20a

Bide ahaltsuak?

Red de alta capacidad nola esan daiteke euskaraz?

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...