2011/01/26

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAOtik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondoriorik izan ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten dira, 1992ko azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, 59. artikuluko 5. zenbakian agintzen duenaren arabera. Interesatuek jakin dezaten ematen da horren berri eta interesatu horientzat banakako jakinarazpen balioa izan behar du». Atzoko BAOtik: «Zigortzeko espedienteari ebazpen proposamenaren jakinarazpena ehizari buruzko BI-60/2010. / NotificaciĆ³n de la propuesta de resoluciĆ³n del expediente sancionador de caza BI-60/2010». (Gero bada zehapen bat edo beste). 30/1992 Legearen euskal testuak zehapen, zehapen-prozedura eta halakoak darabiltza etengabe, eta uste dut zuzenbidearen arloan aipatu samarra dela zehapen/zigor bereizkuntza. Ez genuke hitz hori erabili behar testuetan?; ez zaigu sinesgarria iruditzen oraindik?

2011/01/19

Hiztegi Batua 2010


Euskaltzaindiak argitaratu berria du Hiztegi Batuaren 2. itzuli osoa dakarren liburua, nahiz arauetan g letratik ez den pasatu (153 Hiztegi Batua: G letra da era horretako azken araua).

Beraz, sarean eguneratu baino lehen (puska ederra falta zaiolarik, gainera), paperean argitaratu da Hiztegi Batu berritua. «Edizio honetan, orain arte bigarren itzulian erabakitako forma guztiak daude jasota, guztira 36.016 sarrera eta 6.052 azpisarrera». Euskaltzaindiaren webgunetik hartua.

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...