2011/01/26

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAOtik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondoriorik izan ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten dira, 1992ko azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, 59. artikuluko 5. zenbakian agintzen duenaren arabera. Interesatuek jakin dezaten ematen da horren berri eta interesatu horientzat banakako jakinarazpen balioa izan behar du». Atzoko BAOtik: «Zigortzeko espedienteari ebazpen proposamenaren jakinarazpena ehizari buruzko BI-60/2010. / Notificación de la propuesta de resolución del expediente sancionador de caza BI-60/2010». (Gero bada zehapen bat edo beste). 30/1992 Legearen euskal testuak zehapen, zehapen-prozedura eta halakoak darabiltza etengabe, eta uste dut zuzenbidearen arloan aipatu samarra dela zehapen/zigor bereizkuntza. Ez genuke hitz hori erabili behar testuetan?; ez zaigu sinesgarria iruditzen oraindik?

2011/01/19

Hiztegi Batua 2010


Euskaltzaindiak argitaratu berria du Hiztegi Batuaren 2. itzuli osoa dakarren liburua, nahiz arauetan g letratik ez den pasatu (153 Hiztegi Batua: G letra da era horretako azken araua).

Beraz, sarean eguneratu baino lehen (puska ederra falta zaiolarik, gainera), paperean argitaratu da Hiztegi Batu berritua. «Edizio honetan, orain arte bigarren itzulian erabakitako forma guztiak daude jasota, guztira 36.016 sarrera eta 6.052 azpisarrera». Euskaltzaindiaren webgunetik hartua.

2010/12/13

Consumer corpusa

Berriki Consumer corpusa jarri du on line Eroski Fundazioak. Ezaugarri hauek ditu:
 • Consumer aldizkariko testuen corpus eleanitza da
 • terminoen kontsultarako testuingurua eskaintzen du
 • kontsumoari buruzko kontzeptuen esparru zabala hartzen du
 • itzulpenerako (eta testu sorkuntzarako) baliabide praktikoa da
 • Elhuyar Fundazioak eta Eleka Ingeniaritza Linguistikoak egin dute corpusa.

2010/12/07

Estatistika hiztegia

Inoiz estatistika arloko testu bat itzultzekotan, EUSTATen hiztegi hau erabilgarria izan daiteke:

2010/12/02

Zinpeko itzultzaileen behin betiko zerrenda

Joan den azaroaren 29an, astelehenez, zinpeko itzultzaileen behin betiko onarpena argitaratu zen EHAAn. Orain arte, behin-behineko zerrendaren berri baizik ez genuen.

Hor daude, beraz, "nortzuek eskuratu duten bai euskaratik gaztelaniarako eta bai gaztelaniatik euskararako zinpeko itzultzaile lanetarako izendapena meritu bidez, lege-, administrazio- eta ekonomia-arloetan itzulpenak edota interpretazio-lanak eginda izateagatik").

2010/11/16

Copia auténtica(da)

Maiz zalantza sortu ohi zait gaztelaniazko horrelako terminoak euskaraz ematean. Lehengoan googleatzen ari nintzela, "copia autenticada" hitzaren esanahi zehatza eta euskarazko ordaina bilatzeko, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bat aurkitu nuen, non, kontzeptu bakoitza ondo azaltzeaz gain, bi hizkuntzetako ordainak jasota zeuden:
 • copia auténtica: kopia kautoa
 • copia autenticada: kautotutako kopia
 • copia compulsada: konpultsatutako kopia
 • copia simple: kopia arrunta
 • certificación: ziurtagiria
 • legalización: legeztatzea
Horra hor, bada, erreferentzia garrantzitsu bat.

2010/09/24

Gaztelaniatik euskarara itzultzeko estrategiak

EIZIEren web orrian eskegi dute Bakartxo Arrizabalaga EIZIEko lehendakariak idatzi duen artikulu interesgarri bat, Juan Garziak ZIO bildumarako 2007an itzulitako Formen matxinada liburuaz (WAGENSBERG, Jorge, La rebelión de las formas, o cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta).

Artikuluan hainbat adibide biltzen dira, gaztelaniatik euskarara itzultzeko estrategiei buruzkoak. Euskaraz idazteko baliabide estilistiko ugari eskaintzea aitortzen dio artikulugileak Juan Garziari.

2010/07/27

Bide orain arte ez saiatua

Izenaren eskuin aldetik eman daitezkeen zenbait osagarri konplexu (aditz eta guztikoak) aipatu genituen uztailaren 15eko mintegi-saioan. Geroztik, adibide batzuen bila aritu naiz, eta etorri zait esku artera pare bat; haietako bat, berri-berria, Administrazioa euskaraz aldizkarian agertua oraintxe (urtean behingo Solasaldiak ale berezia; aurtengoa, Luis Rojas Marcos psikiatrari Miel Anjel Elustondok egindako elkarrizketa).

Honela dio, sarrerako esaldian, hain justu:
Irudi luke psikiatrian hitz berri horren agertzea —erresilientzia, kasurako— eritasun berri baten albiste dugula, edota, bestenaz, eritasun zahar bati aurka ekiteko bide orain arte ez saiatua.
Hots, "bide orain arte ez saiatua" dio (esan zezakeen "bide orain arte saiatu gabea" ere), eta ez, demagun, "orain arte saiatu gabeko bidea", gaur egun gehienetan idatziko genukeen bezala.

Zalantza ote dugu halako egituren ulergarritasunaz? Niri ez zait iruditzen aparteko zailtasunik duenik horko esaldi horren bukaera prozesatzeak, adibidez. Segituko dugu.

2010/07/13

EAEko elkargo profesionalen zerrenda

Inoiz gure itzulpenetan, elkargo ofizial baten izena bilatu behar izaten dugu. Jaurlaritzak emana du EAEko elkargo profesionalen izendegia, bi hizkuntza ofizialetan. Orientazio gisa balio du zerrendak.

2010/07/07

Kolokazioak eta beste (blog baten berri)

San Fermin egun honetan, gaztelaniari buruzko blog bat aurkitu dut, kasualitatez; kasualitatea izan da, orobat, dirudienez blog horren egilea bizpahiru hilabetez idatzi gabe egon eta berriki ostera ere idazten hasia izatea, Una nueva etapa sarreran dioen bezala; eta kasualitatea izango zen, noski, gaur arratsaldean bertan beste artikulu bat idaztea, ¿Qué son las colocaciones?, nire ustez oso interesgarria. Blogaren egilea Alberto Bustos unibertsitate-irakaslea da.

2010/04/13

Terminologia jardunaldien materialak

Joan den martxoan Iruñean Euskarazko terminologia juridiko-administratiboari buruzko jardunaldiak antolatu zituzten Nafarroako Gobernuko Euskarabidea erakundeak eta Euskaltzaindiak.

Hil honen hasieran ikusgai jarri dituzte material horiek Euskarabidearen web gunean.

Gotzon Egiak ere ponentzia bat aurkeztu zuen jardunaldiotan, baina bere hitzaldia (30 urteko itzulpengintza Gipuzkoako Foru Aldundian) ez da agertzen materialen artean. Egoki ikusiz gero, ondo legoke mintegikideok eskuratzea.

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...