2005/07/18

Bi puntuak eta komunztadura

Lehendik nonbait idatzirik duzuen azalpen horren eta adibide gehiagoren zain, hona hemen nik aurkitu ditudan bi gauza txiki.

1. Komunztadura hori librea dela dioen aipamen bat, Juan Garziaren artikulu batetik (letra lodiz markatutakoak nik markatuak dira):

Adibideotan erabili ditugun horiexek dira, dudarik gabe, katafora esplizituetarako oinarrizko elementuak: lehen graduko erakusleak, izenordain funtzioan nahiz izen bati lagunduz haren determinatzaile gisa. (Errepara, hasieratik, erdaraz ere ez dela hori abiapuntua, esto(s): baino lo(s) siguiente(s) baita dudarik gabe lehen aukera, idatzi formalean).

Kasu absolutiboa da (hau(ek)) ohikoen, egokien eta komenigarriena halakoetan, baina aipatu beharra dago ez doala noski gramatikaren aurka bestelakoetara jotzea (komunztadura hausteko aukera ematen baitute bi
puntuek
).

Juan Garzia: 'Katafora-esapideak bateratzeko bidean', in Espezialitate-hizkerak eta terminologia: jardunaldiak. EHU, 2003.


2. Adibide bat, nire oharretan jasota daukadana; kasualitatez edo ez, idazle berarena da. Esan behar dut, gainera, nabarmen iritzita jaso nuela: eragozpen berezirik ez da ikusten kasu horretan komunztadura egiteko, eta hala ere gabe idatzita dago.

Aniztasun ia pairaezin hori, beste errepublika batzuetan ezagutzen ez den edo, bestela, bete-betean eta agerian ez diharduen instituzio bati zor diot: loteria.

Ipuin hautatuak, J.L. Borges (Juan Garzia itzultzaile), 47. or.

2005/07/15

Egurrezko ogia ez, baina egurrezko labea ere ez?

Ez nago egurrezko ogia esatearen alde (pan de leña deitzen dutena: 'pan de horno de leña' izango da, diot nik), baina ez nuke esango egurrezko labea eta egurrezko sukaldea desegokiak direnik (nola esaten zaie, bestela?).

Gai honen inguruko saltsa gehiago, Sustatu gunean. Gustura hartuko ditut zuen iritziak eta datu berriak (han, edo hemen).

Patxi

2005/07/10

EIMA, ikasmaterialen estilo-liburua

Webean jarri berri dituzte EIMAren estilo liburuaren lehen hiru atalak:

1.- Ortotipografia
2.- Kalko okerrak
3.- Onomastika.

Hona helbidea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila --> Euskara --> Aurkezpena ---> Beste proiektu batzuk --> Eskola-materialen estilo-liburua

Construcción de baja densidad

Mintegi saioan esanak (Eraikuntza berriko etxeak gaiaz ari ginela):

1. Nominalizazioak, kasu tipiko honetan aditza bezala, adjektiboa ere harrapatzen du gero eta gehiago: facilidad de uso agertzen da, sarri, fácil de usar ager litekeen tokian (apalegia izaki hori, nonbait).

2. Kontua izan behar genuke erabaki aditz soila erabili ordez erabakia hartu ez esateko behin eta berriz.

3. Hari horretatik, construcción de baja densidad nola esan behar den aipatu da. Saioan ulertu dudanez, ondoko adibideetatik bigarrenean duen esanahiaz ari ginen; garbi dago lehenbiziko adibidean beste gauza bat esan nahi duela: itxura batean normalagoa, egia esan[1].

- Así, dentro de las actuaciones específicas de esta protección y, dadas las características de la zona, subraya que se podrá incluir la construcción de baja densidad —1 casa cada 30.000 m2—, actividades de ocio y deporte como rutas en bicicleta y senderismo, trabajos de investigación, centros de información y la posibilidad de promover el ecoturismo.

- Viviendas de 1,2,3 y 4 dormitorios, con plaza de garage y trastero en construcción de baja densidad: 3 alturas y bajocubierta.

[1] Eskertuko nuke blogean jarraipena ematea gai honi, ez baikenuen ondorio garbirik atera (nik uste).

Uztailaren 7ko mintegi-akta

Mintegikideok:

Akta prest dago worden, eta ez dut hemen jarriko (hala pentsatua banuen ere). Edizio-lan pixka bat eskatzen du, eta oraingoan behintzat oso denbora gutxi dugu.

Puntu bat itxi gabe gelditu ze, ordea (construcción de baja densidad), eta horrekin jarraitzea proposatzen dizuet (beste testu batean).

Atera gai txikiren batzuk ostegunerako. Ados? Bat badugu lehengo egunean aterea: ahal izan eta ahal izango. Ari naiz horretan.

Patxi

2005/07/06

Euskara maila neurtzeko test bat

Azterketen egokitasunaz ari garela (azterketa-garaia izaki!), beste proba bat egiteko aukera sortu zait: euskara maila neurtzeko test bat egiteko gonbita iritsi zait lantokira, eta ezagunen artean zabaltzeko eskaera ere bai. Hona hemen jaso dudan mezua (azpimarrak nireak dira). Bukaeran dago testa egiteko helbidea. Nik egin dut, eta 57 erantzun omen ditut ongi 60tik.

Lagun agurgarria:

Gure doktore-tesien zereginen artean, lehendabizi, euskara maila neurtzen duten galdera (item) sorta bat administratzea dugu, ahalik eta heterogeneoena den 3000 pertsona baino gehiagoz osatuta dagoen lagina bat hartuz, ondoren, emaitzetan oinarrituz zenbait analisi estatistiko gauzatu ahal izateko.

Xehetasunetan interesik baduzu, zalantzarik ez izan eta eska iezaguzu informazio hori javilo@si.ehu.es helbide elektronikoan. Euskararik ez dakiten eta maila baxua zein altua duten pertsonak behar ditugunez, zuregana jo dugu laginaren partaide izan zaitezen. Mezu honen amaieran dagoen web helbidera konektatu eta bertan dagoen 60 galderez osatutako testa betetzea da eskatzen dizugun gauza bakarra. Froga pilotuak egin dituztenek ordu erdia baino gutxiago behar izan dute; halere, 50 minutu izango dituzu froga amaitzeko.

Aurkezpen orrialdean identifikazio-kodea eskatuko dizugu. Bertan zure posta elektronikoaren helbidea (e-posta) edo telefono zenbakia ipini behar duzu, aurrerago zurekin harremanetan jar gaitezen. Xehetasun honek garrantzi handia du, testa seriotasunez eta etenaldirik gabe bete duzula jakin behar baitugu, froga onesteko; edo alderantziz, galderen erantzunak zoriz edo arretarik gabe eman badituzu ontzat ez hartzeko.

Azkenik, mezu honi hedapen zabalena eman diezaiozun eskatu nahi dizugu (euskara maila neurtzen duen testa egitea gusta dakiekeen ikasle, lagun, senide edota ezagunei luzatuz). Zure laguntza aldez aurretik eskertzen dizugu. Ondo izan!

Javier López-Cuadrado eta Rosa Arruabarrena
-------------------------------------------
Hipermedia eta Multimedian Ikerkuntza Taldea
Lengoaia eta Sistema Informatikoak Saila
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)

Testa dagoen web helbidea hauxe da:
http://ji.ehu.es/javilo/

2005/07/04

Gaztelaniazko erretorika?

Anjel Lertxundik, 2004-06-04ko Berrian:


Baldin eta Berripaper honen zuzendari hiztun txit azkarrak Gipuzkoako Foru Aldundiari ordaindu beharko lioke nire gaurkoa. Ikus dezagun zergatik. Atzo gutun bat jaso nuen Ogasun Sailetik: «Baldin eta agiri zuzentzailea egiten bada zergaren jasanarazpena zuzendu dela-eta, agiri horretan adierazi beharko da eragiketak egin ziren aitorpen-likidazio zergaldia edo zergaldiak, zirkunstantzia hauetako bat gertatuz: a) baldin eta zuzenketa ezin bada sartu berari dagokion zergaldiko aitorpen-likidazioan (adibidez, jasanarazitako kuota handiagoa 102/1992 Foru Dekretuak 80. artikuluan jasotakoez besteko arrazoiengatik oinarri ezargarria aldatzearen ondorioz; edo, bestela...)». Ez nau guztiz arrotza zaidan gaiak atzeratzen, horko euskarak ere ez. Eredua dut arazo. Gaztelaniazko erretorika hitzez hitz segitzearen morrontza. Administrazioaren eta administratuaren hizkeren arteko lubakia.

Ez dakit, bada... Arazoa ez dela horko euskara, hori dio Lertxundik, baina nik ez dakit oso erraz zedarritzen hor euskararen eta erretorikaren muga, eta segur aski azkura pixka bat egingo zien nik ezagutzen ditudan itzultzaile batzuei aurreko baieztapen horrek. Egin dezagun probatxo bat, ahal dugun neurrian (zenbait gauza nekez ulertzen dira hor daukagun testuinguru laburrarekin):

Zuzenketaren bat egin behar bada lehenagoko zerga-aitorpen batean, aldatu nahi den aitorpen-likidazioa zein zergalditakoa den adierazi beharko da zuzenketa-agirian, honako hauek kontuan harturik: a) Zuzenketa ezin bada sartu berari dagokion zergaldiko aitorpen-likidazioan (adibidez, ...)...

Erretorika kontu hutsa ote?

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...