2005/07/04

Gaztelaniazko erretorika?

Anjel Lertxundik, 2004-06-04ko Berrian:


Baldin eta Berripaper honen zuzendari hiztun txit azkarrak Gipuzkoako Foru Aldundiari ordaindu beharko lioke nire gaurkoa. Ikus dezagun zergatik. Atzo gutun bat jaso nuen Ogasun Sailetik: «Baldin eta agiri zuzentzailea egiten bada zergaren jasanarazpena zuzendu dela-eta, agiri horretan adierazi beharko da eragiketak egin ziren aitorpen-likidazio zergaldia edo zergaldiak, zirkunstantzia hauetako bat gertatuz: a) baldin eta zuzenketa ezin bada sartu berari dagokion zergaldiko aitorpen-likidazioan (adibidez, jasanarazitako kuota handiagoa 102/1992 Foru Dekretuak 80. artikuluan jasotakoez besteko arrazoiengatik oinarri ezargarria aldatzearen ondorioz; edo, bestela...)». Ez nau guztiz arrotza zaidan gaiak atzeratzen, horko euskarak ere ez. Eredua dut arazo. Gaztelaniazko erretorika hitzez hitz segitzearen morrontza. Administrazioaren eta administratuaren hizkeren arteko lubakia.

Ez dakit, bada... Arazoa ez dela horko euskara, hori dio Lertxundik, baina nik ez dakit oso erraz zedarritzen hor euskararen eta erretorikaren muga, eta segur aski azkura pixka bat egingo zien nik ezagutzen ditudan itzultzaile batzuei aurreko baieztapen horrek. Egin dezagun probatxo bat, ahal dugun neurrian (zenbait gauza nekez ulertzen dira hor daukagun testuinguru laburrarekin):

Zuzenketaren bat egin behar bada lehenagoko zerga-aitorpen batean, aldatu nahi den aitorpen-likidazioa zein zergalditakoa den adierazi beharko da zuzenketa-agirian, honako hauek kontuan harturik: a) Zuzenketa ezin bada sartu berari dagokion zergaldiko aitorpen-likidazioan (adibidez, ...)...

Erretorika kontu hutsa ote?

2 comments:

Patxi said...

Nik idatzia da aurreko hori. Patxi.

Anonymous said...

jhjdhfjdhfjdhfjdh

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...