2006/10/09

Taulak ere editatu daitezke blogean

Lehengoan Korok galdetu zidan taulak editatu ote daitezkeen blogean. Erantzuna: baietz. Eta oso modu errazean, gainera. Hona urratsok:

  1. Taula Word-en sortu.
  2. Taula hautatu, kopiatu eta Outllok-en itsatsi.
  3. Blogera bidali mezua, taula eta guzti.
Hona froga bat:
 

XEDATU DUT

DISPONGO

Lehena.- Ukatzea foru agindu honen azalpen zatian aipatutako zerga zorraren ordainketa geroratzeko eskaera, ukatze datan ordaindu gabe dauden kopuruei dagokienez:

Primero.- Denegar la solicitud de aplazamiento de pago de la deuda tributaria a la que se hace referencia en la parte expositiva de la presente Orden Foral, por los importes pendientes de pago a la fecha de la denegación:


---
Mikel

1 comment:

Anonymous said...

Dena den, kontuan har ezazue ez dela komeni taula zabalak editatzea, blogean edukia estu samar agertuko bailitzateke.

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...