2007/05/03

Memoria ona baina...

Gipuzkoako herri handi bat. Bi iragarki ofizial, egun berean, bi lanpostu motatarako deialdiak egiteko. Iragarki bien hasieran, akats berberak.

Toki Gobernu Batzarrak, 2007ko apirilaren 20an egindako saioan, besteak beste, honako akordio hau hartu zuen:
1. Deia egitea Udaltzaingoko bost agente plaza oposizio irekia bidez jabegoan betetzeko, Udal honetako funtzionarioen langile-plantilan hutsik daudenak.
2. Aipatu deialdia arautuko dituen oinarriak onestea, erabaki honi batzen zaizkionak.

Bi nabarmen aipatzeagatik, xehetasunetan sartu gabe. Memoria ona, baina zuzentzea ahaztu.

Patxi

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...