2007/05/18

Beste zenbait argibide: ez

Ostiral baterako txorakeria. Iragarki ofizial bat, GAOkoa, kontratazio-lehiaketa baterako deialdia dakarrena. Badakizue: kontratuaren xedea, esleitzailea (sic), tramitazioa eta adjudikatzeko (sic) modua, bermeak eta gainerako atal guztiak. Bukaeran, hauxe:

Otras informaciones:
No.

Beste zenbait argibide:
Ez.


Arraioa! Bada, horrela esanda, "beste zenbait...", nik zerbait aurkitzea espero nuen, baina zasta! Ezetz, ba!

Hutsa ez da gramatikala. Koherentzia-arazoa da. Honela beharko luke, nire ustez: "Bestelako argibideak: Ez dago."

Patxi

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...