2007/03/29

Antzaldatu eta transfiguratu

Balbula blogeko artikulu bati erantzunez idatzi dut hau, eta hemen ere jartzea pentsatu dut.

Bada, nire ustez, deus txarrik ez du Euskaltzaindiak hiztegi hori egiteak eta lehenbailehen amaitzeak; aitzitik, dena du on eta mesede.

'Antzaldatu' dakarrela hiztegi horrek, eta ez 'transfiguratu'? Bikain. 'Transfiguratu' nahi duela erabili Bernardo Atxaga idazle eta euskaltzainak? Bikain. Gauza bat bertzearen aitzi doa? Ez. 'Antzaldatu' erabili dutela Biblian? Doktoreak eta erretoreak ditu elizak; berek jakinen dute zergatik nahiago duten hitz hori.

Beharbada, nik neuk ere nahiago dut 'antzaldatu', baina horrek ez dio axola. Nik nahi eta behar dudana, premia gorriko dudana, hauxe da: Hiztegi Batuak jaso dezala, orain eta hemen, 'antzaldatu', denok jakin dezagun hitz hori euskarazko hitza dela, hitz ederra gainera -nire uste apalean-, eta euskarazko testugilerik bikainenetako batzuek erabili dutela aspaldi eta erabiltzen dutela oraindik ere. Eta behar dudana da gure ume eta gazteek ikas dezatela hitz hori, eta horren haritik, jakin dezatela, adibidez, sugeak “larrualdatu” edo “larruberritu” egiten direla.

Hori da Euskaltzaindiaren egitekoa, besteak beste: gure hiztegi-ondarea jasotzea eta normalizatzea. Idazleek bestelako eginkizun eta jardunbide bat dute. Irakasle edo gisakook, berriz, batenak eta besteenak geureganatu eta transmititzeko ahalegina egin behar dugu.

Amaitzeko, desio bat: ez ahal dio Bernardo Atxaga euskaltzainak aginduko Bernardo Atxaga idazleari zer eta nola idatzi behar duen.

Patxi Petrirena

2 comments:

Gotzon said...

Balbula bloga? Patxi, baduzu egonarria eta eramana, aski eta sobra, halako foroetan jarduteko.

Gainerakoan, hizkiz hizki izenpetuko nituzke Hiztegi Batuari buruzkoak, baita BA idazleari buruzkoak ere.

Anonymous said...

Noizbehinka halako inkurtsio txiki batzuk egiten ditut, bai... Eta "egonarria", zeinen hitz polita; aita pontekoari ikasi nion, duela hogeita hamar urte baino gehiago (bai eta batzuk "hanka-pilotan" aritzen direla ere).

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...