2008/09/09

Hainbesterainoko gastuak

Esaldi dudako bat ikusi dut gaur GAOn bi aldiz, eta iruzkin txiki bat egingo dut, badaezpada. (GAO, 2008-09-09, Ingurumen Zuzendaritza Nagusia: "Elgoibar-Maltzaga bizikletari eta oinezkoentzako bide zatia egiteko (...) obrak" kontratatzeko deialdia, eta "GI-2637 errepidean, Zeraingo elkargunetik Segurako Kortaberria Auzoko sarrera arte, bizikleta eta oinezkoentzat bide zatia egiteko proiektuko obrak kontratatzeko deialdia").
11. Iragarkien gastuak: Esleipen hartzailearen kontura izango dira 150,00 eurorainoko gastuak.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del contrato, hasta un máximo de 150,00 euros.
Nik, euskarazkoarekin, ulertzen dut neurri horretaraino izango direla gastuak esleipen hartzailearen kontura (eta hortik gorakoak?). Gaztelaniazoarekin, berriz, ulertzen dut ezin gastatuko dela iragarkietan 150 euro baino gehiago (eta dena esleipen hartzaileak ordainduko duela beti, hori bai). Gauzak horrela badira, idazkera hau proposatuko nuke euskarazko testurako.
11. Iragarkien gastuak: Esleipen hartzailearen kontura izango dira; gehienez ere, 150,00 euro.
Patxi

1 comment:

Anonymous said...

Ados, baina...

Ez al da gaztelaniaz ere anbiguotasun puntu bat? Alegia, (pixka bat bortxatuta ere), gaztelaniaz ere ez al liteke ulertu kopuru horretaraino izango direla gastuak esleipendunaren kontura eta ez, ordea, gastuek muga hori izango dutela?

Patxik euskaraz eman duen irtenbidean eskaini du pista bat: pausa indartsuagoa (puntu eta koma) egiteak guztiz argitu du mezua.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del contrato; hasta un máximo de 150,00 euros.