2009/03/05

Ogasun hiztegia

Ogasun arloko terminoen hiztegia banatuko zaie Ogasuneko langileei, departamentuko hizkuntza ofizialen erabilera planaren barruan. Horrelako hitz bilduma bat aspaldi ari ziren eskatzen ogasun alorreko profesionalak (jendaurreko langileak, teknikariak, web gunea elikatzen dutenak...) eta gizarte eta ekonomia alorreko hainbat eragile (Kutxako zerbitzuren bat, euskara elkarteak [errenta kanpaina]...).

Termino zerrenda hau 1.000 hitzetik gorakoa da, eta Ogasuneko itzultzaileok azken urtetan departamentuaren testuetatik egindako termino hustuketa bat da batik bat; hainbat termino aztertu eta teknikariekin kontrastatu dira. Zentzu horretan, ez da zerrenda arauemailea, baina terminoei pisua ematen die Ogasun eta Finantza Departamentuaren usadioan jasota egoteak (komunikazioak, likidazioak, txostenak, bestelako testuak, inprimakiak, web gunea...).

Aldundiko itzultzaileon jardueraren emaitza (hitz zerrendak, adibidez) gainerako langileekin eta trebatzaileekin partekatzeko gonbitea ere bada hiztegi hau.

Lau arlotan sailkatu ditugu terminoak, departamentuko banaketa funtzionala kontuan hartuta:
  • Administrazioa eta ogasun orokorra
  • zergen kudeaketa
  • ikuskaritza, zergabilketa, erakundeekiko konpromisoak eta zerga zuzenbidearen arloa
  • Aurrekontu eta Finantza Zuzendaritza Nagusia
Gainera, departamentuko hiru zuzendaritzetako hainbat langileren iritzia eta ekarpena jaso dugu zerrenda osatzean.

Aurrerantzean, bada, Aldundian ogasun alorreko hiztegia normalizatzeko tresna bat da termino zerrenda hau, denboraren poderioz elikatzen eta hobetzen joango dena.
---
Ogasun eta Finantza Departamentuko itzultzaileak
Juan Mari Becerra eta Mikel Azkarate

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...