2009/02/18

Organigrama

Otsaileko mintegi-saioan, konturatu ginen izendegiko irizpide orokorrez hitz egitea komeni dela, eta dokumentu bat prestatzeko asmoa daukagu Mikelek eta biok.

Gure izendegia aztertzen ari garen aldi berean, beste batzuk ere begiratzen ari gara. Horretarako bide ona eskaintzen du Euskaltermek, administrazio nagusien izendegiak sartuta baitaude han: Eusko Jaurlaritza, aldundiak, hiriburuetako udalak... Bilaketa bat egin dut, esaterako, atal, unitate, zuzendaritza eta sailburuordetza hitzekin, eta datu guztiak prozesatzen ari naiz.

Aurrerapen gisa, ideia orokor bat, GFAko datuetan oinarritua:

  1. Ahal delarik, elkarketa egiten da (bi osagai): Kirol Zerbitzua
  2. Berrelkarketaren bat bada (hiru osagai, erlazio-atzizkirik gabe): Osasun Laguntza Zerbitzua
  3. Hiru osagaikoetan, nolahai ere, erlazio-atzizkietara jotzen da ia beti bi osagaitik gorako izenetan.
  4. Erlazio-atzizki moduan, berez-berez bezala, -ko erabiltzen da. Horretan zerikusia du, besteak beste, garai batean egindako hobespen batek. Oraingo ikuspegitik begiratuta (urteotan zenbait lan interesgarriren berri izan baitugu), kasu batzuetan beste zerbait egokiago datorrelako susmoa dugu.
  5. Badira -en erlazio-atzizkiarekin osatuak ere, aski egoki gelditzen direnak. Zenbait hitzek joera berezia dute horretarako: atal hitzak, esate baterako, batez ere izen konkretuak eransten zaizkionean (Baliabide Teknikoen Atal), eta ez dut uste oso aparte dabilenik zerbitzu ere. Ematen du gehiagotan ere litekeela -en atzizkia erabiltzera.
  6. Inoiz, -rako ere erabili da, eta ez dirudi efektu txarrik egiten duenik inoiz; bakarren bat ordezkatzekotan, aditzarekin eta -tzeko loturarekin ordezkatzekoa izango litzateke, ez -ko soilarekin.
  7. Joskera-arazo residualen bat badagoela uste dut: -EN A-B modukoren bat, non -EN B ulertzen den, berez -EN A delarik. Adibide batekin azaltzeko: Lurzoruaren Kudeaketa Zerbitzua berez honela hartzen da: Lurzoruaren [Kudeaketa Zerbitzua], baina [Lurzoruaren Kudeaketa] Zerbitzua esan nahi du, eta horretarako hobeto datorrela dirudi [Lurzoruaren Kudeaketa]rako Zerbitzua edo [Lurzorua Kudeatze]ko Zerbitzua (taketik gabe, noski...).
Ez dezala inork pentsatu, hala ere, aparteko arazorik dagoenik GFAn. Euskaltermeko datuekin, ikusten da sekulako anabasa dagoela bazterretan. Pentsatzen ari naiz 2tzul blogerako osatzea lana.

Patxi

No comments: