2008/05/06

"Recurso de súplica" eta "recurso de suplicación"

Banekien legean bi termino zirela "recurso de súplica" eta "recurso de suplicación", baina hala ere galdetu egin diet EHUko Zuzenbideko irakasleei, eta honela azaldu didate:
Bi errekurtso desberdin dira "recurso de súplica" eta "recurso de suplicación" (gure itzulpenean "erregu-errekurtsoa" eta "erregutze-errekurtsoa").
  • Erregu-errekurtsoa justizia-auzitegi nagusietako gizarte-arloko salaren aurrean jartzen da, berak (organo judizial berak) emandako probidentzia eta autoen kontra (Lan Arloko Prozeduraren Legea, 185. art.).
  • Erregutze-errekurtsoa ere justizia-auzitegi nagusietako gizarte-arloko salaren aurrean jartzen da, baina kasu honetan gizarte-arloko epaitegi baten (beheko organo judizialaren) ebazpenen kontra (Lan Arloko Prozeduraren Legea, 188. art.).
Jakina, esan dezakezue hizkuntzaren aldetik irtenbide kaskarra eman zaiola euskaraz (gaztelaniazkoaren paretsukoa, nik uste). Baina uste dut beharrezko dela jakitea bi errekurtso direla.

Patxi

3 comments:

Gotzon said...

Mila esker handi bat EHUko Zuzenbideko irakasleei, Gipuzkoako Foru Aldundiko legelariek ez baitzuten asmatu aldea ongi bereizten.

Biri galdetu nien, eta 10 bana minutuko azalpen nahasia eman ondoren (gogoratzen zareten, «son igualitos, no más que diferentes»), biek esan zidaten «begiratu behar zutela»...

Erregu=súplica, erregutze=suplicación. Bejondiela!

Anonymous said...

Benetan diotsuet lanak izaten ditudala 'adizlagun' eta 'aditzondo' bereizten eta bereizkuntza azaltzen. Biak dira adberbioak, oker ez banago.

Beste bi horiek, errekurtsoak dira biak, baina bi dira, eta ez bat eta bera. Gaizki bataiatuak? Beharbada bai.

Esan liteke biak direla 'erreguzkoak', eta bat instantzia batean aurkezten dela eta bestea beste instantzia batean? Beharbada bai.

Justizia.net-eko hiztegian sartuak zeuden bi errekurtso-izenak eta bi ordainak, eta handik hartu genituen itzulpenerako.

Anonymous said...

*A*
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
LECCIÓN 6
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN I
1.- Consideraciones generales. A) Concepto y finalidad. B) Condicionantes constitucionales del sistema de recursos.
2.- Recursos de reposición y de súplica. A) Caracterización general B) El recurso de reposición. C) El recurso de súplica. D) Sustanciación de los recursos de reposición y súplica.
3.- El recurso de queja. A) Caracterización general. B) Resoluciones recurribles y competencia para decidir el recurso. C) Procedimiento.
4.- Recursos contra sentencias: consideraciones generales. A) La instancia única y el carácter extraordinario de los recursos contra sentencias. B) Criterios de articulación de los recursos contra sentencias. C) Sistemática de la exposición.
LECCIÓN 7
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN II: EL RECURSO DE SUPLICACION.
1.- Caracterización general. A) Elementos subjetivos. B) Resoluciones recurribles. C) Objeto del recurso: los motivos de suplicación.
2.- Tramitación y resolución del recurso. A) Tramitación ante el Juzgado de lo Social. B) Tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia y resolución del recurso.


*B*
Para descargar los siguientes documentos modelo, debe pulsar sobre el modelo deseado. Estos se encuentran comprimidos en formato ZIP, estando realizados de archivo DOC para MS-Word, siendo totalmente modificables en su ordenador.

1. Anuncio de recurso de suplicación
2. Recurso de reposición
3. Recurso de suplicación
4. Recurso de queja contra autos juzgados de lo social no admitiendo recurso de suplicación
5. Anuncio de casación
6. Recurso de casación
7. Comparecencia ante la sala de lo social del tribunal supremo
8. Recurso de queja contra auto de la sala de lo social de los TSJ o Audiencia Nacional, no admitiendo recurso de casación
9. Recurso de súplica
10. Impugnación de recurso de suplicación

http://www.ayudalaboral.net/form/frcs/formrc009.htm

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...