2006/09/19

Itzulpen zalantzak (2)

Oraingo honetan erantzun gutxi dakart, baina behintzat aztergaia zein den ikusiko dugu.


kopuruz. “Los créditos del Presupuesto de la Diputación Foral cuyo destino es la financiación del Organismo Autónomo Foral, se librarán en firme por la cuantía que se estime necesaria para hacer frente a los pagos a realizar.”
“Foru organismo autonomoa finantzatzeko erabiliko diren Foru Aldundiaren Aurrekontuko kredituak, berriz, ordainketei erantzuteko beharrezko jotzen den kopuruz ordainduko dira.”

Testuinguru zabalxeagoa behar genuke. Ez dut uste egoki denik "beharrezko jotzen den kopuruz", baina aurkitu ditut banaka batzuk Googlen; haietako, bat, itxuraz, hemen planteatzen den esaldiaren kidekoa, seguruenik zaharragoa.

1/1994 FORUA ARAUA, martxoaren 2koa, Gipuzkoako herrialde historikoaren 1994rako aurrekontua onartzeari buruzkoa. (...) 27.2.- Foru Organismo Autonomo Administratiboak finantzatzeko erabiliko diren Foru Aldundiaren Aurrrekontuko kredituak, arauz emango dira egin beharreko ordainketei erantzuteko beharrezko jotzen den kopuruz.

AGINDUA, 1992ko ekainaren 16koa, Merkataritza Kontsumo eta Turismo Sailburuarena, Turismoko kanpamenduetan diruezarketak egiteko dirulaguntzen erregimenari buruzkoa. (...) egon dauden plazen %20a baino gutxiagokoa ez den kopuruz gehitzea plazen kopurua

GAO, 2006-05-03 (Donostiako Udala). Onartu den kopuruz emango da dirulaguntza, eta erakunde titular eskatzaileari ordainduko zaio.

e-empresa. “apoyo e-empresa”, “e-Enpresari laguntzea”. Nik, dudarik gabe (?!), gaztelaniazkoa bezain anbiguo utziko nuke: “e-enpresa laguntza”.

letra xehea ala larria. “FORU AGINDUA, Aitorpen-likidazio batzuk bide telematikoz aurkezteko prozedurari buruzko otsailaren 25eko 165/2004 Foru Agindua aldatzen duena”. Gutxienez kuriosoa da lehenbiziko hitza bakarrik jartzea larriz, ezta? Garai bateko irizpide-txosten hura begiratu beharko dugu; nik behintzat ez dut gogoan.

letra xehea ala larria. a) “martxoaren 8ko 2/2005 Zergen Foru Arau Orokorra” b) “martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua, Zergen Foru Arau Orokorra” c) “Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorra” d) “martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorra, martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua”.

tandem elkarteak.
1. “los datos se mostrarán cliente/proveedor a cliente/proveedor”;

“datuak honela bistaratuko dira: bezeroa/hornitzailea - bezeroa/hornitzailea”.
2. “lo facturado con el cliente/proveedor”; bezero edo hornitzailearekin fakturatutakoa.
3. “la opción Clientes/Proveedores”; “Bezeroak/Hornitzaileak aukera”.
4. “Declaración-documento de pago”; “aitorpena-[ordainketa agiria]”
5. “Sakatu Euroa/Pezeta”.
6. “Aitaren/amaren ardura” (=aita edo amaren ardura?).
7. “Gasolinak-Olio arinak.

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...