2008/12/12

Data nola adierazi

Joan den mintegian, Fernando Reyk, pantailan Euskaltzaindiaren 37. araua zuela, ”2008ko maiatzak 20” bezalakoak aposizioan jarri daitezkeela azaldu zuen. Hona araua:
Data adierazteko orduan, hortaz, forma hauek erabil bitez:

Durango(n), 1995eko martxoaren 7a(n), aukeran utziz inesiboaren marka.
1995/03/07; 1995-03-27; 1995/III/07; 1995-III-27; 1993-11-23ko bilera agiriak dioenez...

Urtarrilak 20
bezalakoak ere erabil daitezke, baina aposizioan: gaur, urtarrilak 20 bezalakoetan
Hori Euskaltzaindiak arau guztiekin egin ohi duen laburpena da. Hala ere, ez naiz ni ondorio honetara iristen:
Urtarrilak 20 bezalakoak ere erabil daitezke, baina aposizioan BAKARRIK:
gaur, urtarrilak 20 bezalakoetan.
Nire ustez, forma hori, aposizioan ez ezik, ontzat eman behar da data hutsa adierazteko, GAOn agertzen den bezala, edo gutun batean, amaieran jartzen den bezala:
Andere hori:
……………………….
………………………..
Adeitasunez,
………………………
Donostia, 2008ko maiatzak 10.
Izan ere, Euskaltzaindiaren arauak dio forma hori “2008ko maiatzak 10 dituela” dela, eta adibide horretan ez da beste ezer.

“2008ko maiatzak 10ean” gaizki dago; “2008ko maiatzak 10”, berriz, ongi. Horra 37. arauak dioena eta ez gehiago.

---
Xabier Andonegi

4 comments:

Anonymous said...

Uste dut arrazoi duzula. Berdin izango da aposizioa alde batera egin edo bestera (a edo a'):

a) Ostirala, 2008ko abenduak 12

(Berria-ren web orritik atera dut hori; paperezkoa ez dut eskura)

a') 2008ko abenduak 12, ostirala

Eta, sintagma edo dena delako hori aposizioan egonik ontzat ematen badugu, nekez esango dugu bera bakarrik ageri denean gaizki dagoela:

2008ko abenduak 12

Egitura horren debekuak edo ezinak, nire ustez, bi dira.

1.- Xabierrek dioena ("barne-komunztadura bortxatzea" deituko nukeena): "*abenduak 12an".

2.- Aurrekoarekin alderatuta "kanpo-komunztadura bortxatzea" esango niokeena: "*Abenduak 12 egun txarra da afaria egiteko".

Ohar gaitezke, egiazki, ez batean eta ez bestean ez dela aposizio. Eta hautsi egiten duela joskera. Hizpide dugun kasuan, berriz, nik ere uste dut ez duela deus hausten. Ez eta beste honetan ere (ez dakit hau aipatua dagoen nonbait):

Ostiralean, 2008ko abenduak 12, afaria.

Anonymous said...

Arrazoi duzu, Patxi, hau gaizki dago:

"Abenduak 12 egun txarra da afaria egiteko".

Izan ere, "Abenduak 12 dituela egun txarra da afaria egiteko" ez dago ongi. Txukunagoa dirudi "abenduak 12 dituela, egun txarra afaria egiteko". Auzia komunztadura baita.

Zuzena hau ere: "abenduak 12, afaria".

Izan ere, hain da zuzena, ezen, zure iruzkina irakurri dudanean, sinetsi baitut abenduaren 12an afaria zegoela benetan.

Gotzon said...

Bide batez, Euskaltzaindiaren 37. arauak aipatzen dituen 1995/03/07; 1995/III/07; 1995-III-27 erak baztertu beharrekoak direla iruditzen zait.

Data zenbakizko formatuan idaztekotan, iruditzen zait nazioarteko arauak erabiltzea dela zentzuzkoena, ez hizkuntza bakoitzak bereak.

Zorionez, ISO 8601 arauak 1988az geroztik ebatzi zuen auzia.

Anonymous said...

Egia da, aposizoak aposizio, dataren arauak hobespena egiten duela bi formen artean:

"Data adierazteko formarik hedatuenak eta erabilienak honako hauek dira:

Durango(n), 1983ko martxoaren 7a(n)
Durango(n), 1983ko martxoak 7.

Dena den, bi horien artean ere, lehena da orain arte gehien erabili dena, bai -n kasu-marka leku izenari eta egunari ezarriaz, bai kasu-markarik gabe. Hori da, beraz, batez ere Euskaltzaindiak gomendatzen duena:

Durangon, 1983ko martxoaren 7an
Durango, 1983ko martxoaren 7a.

Euskaltzaindiaren 37. araua:

http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/Araua_0037.pdf

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...